2 червня 2017 року відбулася конференція «Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи» організована Українською Асоціацією Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції в партнерстві з Центром Європи Варшавського університету та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» під егідою програми імені Жана Моне Еразмус+ Європейського Союзу у співпраці з національним Еразмус+ офісом в Україні. Метою конференції було комплексне і всебічне (пере)осмислення освітянського досвіду та найкращих практик у сфері європейських інтеграційних досліджень у нашій державі та ролі академічної спільноти у зближенні України з Європейським Союзом.

Викладацький склад модулю «Управління проектами ЄС», що реалізується у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки активно долучився до участі в конференції у складі: д.е.н., проф. Н.В. Павліхи – завідувача кафедри міжнародних економічних зв’язків та управління проектами, к.е.н. І.В. Кицюк – доцента кафедри міжнародних економічних зв’язків та управління проектами, М.В. Сидорук – аспірантки кафедри міжнародних економічних зв’язків та управління проектами. Учасниками було представлено доповідь на тему: «Проект «Управління проектами ЄС», що реалізується в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+ за напрямком «Модуль Жана Моне».

З опублікованими матеріалами за результати міжнародної науково-практичної конференції можна ознайомитись за посилання: http://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/EUROPEAN-STUDIES-IN-UKRAINE.pdf