Наукове товариство ім. Шевченка в США оголошує програму грантів для проведення досліджень, участі в конференціях та написання дисертацій.

Ґранти для дослідницьких проектів стосуються широкого кола питань, пов’язаних з україністикою. І хоча пріоритети надаватимуться проектам у сфері гуманітарних і соціальних наук, заявки на дослідження в інших сферах також примайтимуться. Дослідницькі ґранти призначаються в першу чергу для пошуку матеріалів, їхнього опрацювання і написання роботи. Грантові кошти можуть використовуватися для покриття таких витрат як: робота в архівах, копіювання архівних матеріалів, покриття витрат на дорогу, харчування та проживання під час роботи в інших містах або країнах. Максимальна сума ґранту становить 5,000 USD для індивідуального подання, або 7,500 USD для колективного. Кінцевий термін подання документів до 1 березня 2018 року.

Ґранти для участі у конференціях передбачають підтримку учасників, які планують взяти участь у наукових конференціях і виступити із доповіддю або повідомленням, пов’язаною з українською тематикою. Максимальна сума ґранту становить 1,000 USD. Використання коштів передбачається в першу чергу для оплати дороги і проживання. Перевага надаватиметься аплікантам, які зможуть підтвердити додаткове фінансування з інших джерел. Кінцевий термін подання документів до 1 жовтня 2017 року або 1 березня 2018 року.

Ґранти для написання дисертацій призначені для проведення дисертаційних досліджень з україністики. Перевага надаватиметься темам з гуманітарних та соціальних наук. Максимальна сума ґранту становить 1,000 USD. Використання коштів передбачається на: роботу в архівах, копіювання архівних матеріалів, покриття витрат на дорогу, харчування та проживання під час роботи в інших містах або країнах. Кінцевий термін подання документів до 1 жовтня 2017 року або 1 березня 2018 року.

Більше інформації на сайті: https://kennankyiv.org/2017/08/07/grants-programs/ або у Відділі міжнародних зв’язків Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (просп. Волі 13, каб. 119).