Application Procedure of Staff mobility for Teaching

Принципи відбору та реалізації виїздів науково-педагогічними працівниками
Волинського національного університету імені Лесі Українки
з метою проведення дидактичних занять в рамках програми Erasmus+
за напрямом «Навчальна мобільність в секторі вищої освіти»

I. Загальні умови

 1. Науково-педагогічні працівники можуть відвідувати лише ті університети, з якими ВНУ має діючі підписані угоди, в яких передбачено даний вид обміну.
 2. Перебування науково-педагогічних працівників ВНУ в партнерських закладах необхідно реалізувати протягом 2020/2021 н.р. Необхідний термін перебування – 5 робочих днів не включаючи суботи/неділі/святкових днів та 2 дні, які окремо виділені на доїзд (тобто, 5 + 2).
 3. Метою перебування науково-педагогічних працівників в партнерському університеті є проведення принаймні 8 годин дидактичних занять для студентів партнерського навчального закладу. Перед виїздом з партнерським закладом необхідно узгодити «Індивідуальну програму перебування». «Індивідуальна програма перебування» повинна включати заняття, які будуть проведені викладачем під час його перебування в партнерському навчальному закладі, а також повинна містити інформацію про заплановані цілі перебування, зміст програми занять та очікувані результати.
 4. З кожним викладачем, який їхатиме до партнерського закладу буде підписана угода.
 5. Кошти, які отримує науково-педагогічний працівник призначені для покриття витрат на доїзд та перебування у партнерському навчальному закладі. Фінансування не передбачає покриття повної суми витрат.

II. Принципи відбору кандидатів

Особа, яка може подавати заявку на отримання фінансування повинна:

 • бути науково-педагогічним (науковим) працівником ВНУ;
 • подати заявку на виїзд до партнерського закладу в рамках свого напрямку навчання (де працевлаштовані), з яким існує підписана угода Erasmus+.

Необхідні документи:

 • індивідуальна програма перебування, відповідно до зразка із підписами обох сторін (скан чи факс) (i.e. Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement);
 • довідка з місця роботи;
 • свідоцтво/сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2, безпосередньо завірене начальником структурного підрозділу;
 • копія першої сторінки закордонного паспорту.

Документи слід подавати не пізніше кінцевого терміну подання заявок до відділу міжнародних зв’язків ВНУ імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, каб. 119 (e-mail: inter-dep@vnu.edu.ua).

З метою дотримання процедури відбору та подальшого укомплектування пакету документів до завершення термінів відбору, індивідуальну програму перебування з метою попереднього погодження у партнерському закладі спочатку необхідно надіслати виключно і безпосередньо контактній особі в ВНУ за 10 днів до кінця завершення терміну подання заявок (на адресу подану нижче) без будь-яких попередніх контактів кандидатів з партнерським закладом. Погоджена індивідуальна програма буде надіслана кандидату до закінчення періоду відбору.

III. Процедура відбору кандидатів

 • оцінка індивідуальної програми перебування (розглядатись будуть лише повністю укомплектовані пакети документів, погоджені, у формі підписів, керівником відповідного структурного підрозділу ВНУ та керівником структурного підрозділу/контактною особою партнерського закладу);
 • також, перевагу матимуть науково-педагогічні працівники, які брали/беруть участь у спільноорганізованих заходах та/або проектах з партнерським вузом.

Під час процедури відбору кандидатів чоловікам та жінкам, а також неповносправним особам будуть надані рівні умови та шанси.

IV. Етапи відбору кандидатів

Відбір кандидатів складається з трьох етапів:
Етап 1: попередній відбір кандидатів на підставі поданих документів. Створення рейтингу кандидатів.
Етап 2: безпосередній відбір, який буде здійснювати комісія з відбору кандидатів до участі в програмі Erasmus+ за участі представників ВНУ імені Лесі Українки.
Етап 3: після відбору кандидатів комісією, список відібраних осіб буде надіслано до партнерського навчального закладу, де буде прийняте остаточне рішення про відбір.
Усі кандидати будуть індивідуально поінформовані про результати відбору. У випадку відмови участі відібраного кандидата, у черговій послідовності можливість долучитися до програми буде надана особі з резервного списку.

Детальну інформацію стосовно процедури набору можна отримати за адресою: Волинський національний університет імені Лесі Українки Відділ міжнародних зв’язків пр. Волі 13, каб. 119