Visiting Professor

“Visiting Professor” is the new initiative of Lesya Ukrainka Volyn National University that was introduced in 2021. Please, see the list of visiting professors below:

Lech Giemza 

dr hab. prof., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Literaturoznawstwa

Iwona Nowakowska-Kempna

prof. zw. dr hab. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego im. Jana Długosza w Częstochowie

Daniel Bakota

Dr, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Andrzej Antoni Wawryniuk

prof. dr hab., doktor honoris causa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Walenty Baluk

prof. dr hab., Dyrektor Centrum Europy Wschodniej, Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Violetta Jaros

dr hab., prof., prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Adam Regiewicz

dr hab., prof. zw., dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Gerry Michalski

Dr., University of Manitoba

Gordon Giesbrecht

Prof., Ph.D., B.Th. University of Manitoba

 Danilo Contiero

Dr., BSc, MSc, Clinical exercise scientist, University of the West of Scotland

Andrzej Soroka

dr hab. Uniwersytet Przyrodnicho-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Nauk o Zdrowiu

Wąsik Jacek

dr hab. prof. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra Kinezjologii i Profilaktyki Zdrowia

Eligiusz Małolepszy

dr hab. prof. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych; Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki

Jeff Kuhn

Ph.D., Instructional Designer at the Office of Instructional Innovation Games Research Immersive Design (GRID) Lab, Ohio University (USA)

Ewa Szczeglacka-Pawłowska

Professor of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

Dr. Ricardo Muñoz Martin

Professor in the Department of Interpreting and Translation at the University of Bologna, Italy

Dr. Roman Taraban

Professor in the Department of Psychological Sciences at Texas Tech University, USA

 

Camilla Roberts

President of the International Center for Academic Integrity, USA

Ann Domorad

Senior Managing Director, American Councils, USA