Visiting Professor

“Visiting Professor” is Lesya Ukrainka Volyn National University’s initiative introduced in 2021. Please see the list of visiting professors below:

Adrien PALLOT

Physiotherapist, Holder of a Master 2 in Science, Technology and Health
CEERRF (France)


Christine Pellegrini

PhD, Associate Professor
University of South Carolina (USA)

Toni Torres-McGehee

PhD, SCAT, ATC, Associate Dean for Diversity, Equity and Inclusion
Associate Professor, Graduate Athletic Training Program Director
University of South Carolina (USA)

Shana Harrington

PT, PhD, Program Director, Physical Therapy
Clinical Associate Professor
University of South Carolina (USA)

Katie Hirsch

PhD, EP-C, CISSN, Assistant Professor 
University of South Carolina (USA)

Russell R. Pate

PhD, Professor Director, 
Children’s Physical Activity Research Group
University of South Carolina (USA)


Michael W Beets

MEd, MPH, PhD, Professor
University of South Carolina (USA)


Abbi Lane-Cordova

PhD., Assistant Professor,
University of South Carolina (USA)


Shawn M. Arent

PhD, CSCS*D, FISSN, FACSM, FNAK, Professor and Chair,
University of South Carolina (USA)


Sarah Burkart

MPH, PhD, Assistant Professor,
University of South Carolina (USA)


Magdalena Tomala

Doctor, professor, Institute of International Relations and Public Policies, Jan Kochanowski University in Kielce (Republic of Poland)


Rafał Zajęcki

doctoral student, Institute of International Relations and Public Policies, Jan Kochanowski University in Kielce (Republic of Poland)


Maryana Prokop 

PhD, adjunct, Institute of International Relations and Public Policies, Jan Kochanowski University in Kielce (Republic of Poland)


Lech Giemza 

dr hab. prof., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Literaturoznawstwa


Iwona Nowakowska-Kempna

prof. zw. dr hab. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego im. Jana Długosza w Częstochowie


Daniel Bakota

Dr, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie


Andrzej Antoni Wawryniuk

prof. dr hab., doktor honoris causa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie


Walenty Baluk

prof. dr hab., Dyrektor Centrum Europy Wschodniej, Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Violetta Jaros

dr hab., prof., prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie


Adam Regiewicz

dr hab., prof. zw., dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.


Gerry Michalski

Dr., University of Manitoba


Gordon Giesbrecht

Prof., Ph.D., B.Th. University of Manitoba


 Danilo Contiero

Dr., BSc, MSc, Clinical exercise scientist, the University of the West of Scotland


Andrzej Soroka

dr hab. Uniwersytet Przyrodnicho-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Nauk o Zdrowiu


Wąsik Jacek

dr hab. prof. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra Kinezjologii i Profilaktyki Zdrowia


Eligiusz Małolepszy

dr hab. prof. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych; Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki


Jeff Kuhn

Ph.D., Instructional Designer at the Office of Instructional Innovation Games Research Immersive Design (GRID) Lab, Ohio University (USA)


Ewa Szczeglacka-Pawłowska

Professor of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland


Dr Ricardo Muñoz Martin

Professor in the Department of Interpreting and Translation at the University of Bologna, Italy


Dr Roman Taraban

Professor in the Department of Psychological Sciences at Texas Tech University, USA


 

Camilla Roberts

President of the International Center for Academic Integrity, USA


Ann Domorad

Senior Managing Director, American Councils, USA