Introducing the program “Visiting Professor”

Lesya Ukrainka Volyn National University launching a new program “Visiting Professor”

Andrzej Soroka

dr hab. Uniwersytet Przyrodnicho-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Nauk o Zdrowiu

Wąsik Jacek

dr hab. prof. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra Kinezjologii i Profilaktyki Zdrowia

Eligiusz Małolepszy

dr hab. prof. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych; Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki

Jeff Kuhn

Ph.D., Instructional Designer at the Office of Instructional Innovation Games Research Immersive Design (GRID) Lab, Ohio University (USA)

Ewa Szczeglacka-Pawłowska

Professor of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

Dr. Ricardo Muñoz Martin

Professor in the Department of Interpreting and Translation at the University of Bologna, Italy

Dr. Roman Taraban

Professor in the Department of Psychological Sciences at Texas Tech University, USA

 

Camilla Roberts

President of the International Center for Academic Integrity, USA

Ann Domorad

Senior Managing Director, American Councils, USA