Завідувач кафедри фізіології людини і тварин, доктор біологічних наук, професор Алевтина Моренко за програмою академічної мобільності «Еразмус+» у березні перебувала в Інституті біотехнології Люблінського католицького університету імені Іоанна Павла ІІ, де провадила викладацьку діяльність і вивчала досвід колег.

Під час перебування в Інституті біотехнології Алевтина Григорівна прочитала цикл лекцій з таких тем: «Біотехнологія – стан та перспективи», «Технологія та інженерія біопроцесів: промислове та харчове виробництво», «GM – інженерія біопроцесів: охорона здоров’я, переробна промисловість». «Стовбурові клітини та їх використання в медицині».

Також під час перебування в Люблінському католицькому університеті імені Іоанна Павла ІІ науковець відвідала лабораторні класи фізичної хімії, генної інженерії та медичної мікробіології. Найбільше враження на лучанку справили наукові лабораторії факультету біотехнології і наук про навколишнє середовище, лабораторії електронної мікроскопії і ультраструктури та Інтердисциплінарного центру наукових досліджень.

Разом зі співробітниками Інституту біотехнології Алевтина Моренко взяла участь у семінарі, де виступила з інформаційною доповіддю про Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, зупинившись на особливостях організації навчання і наукової роботи на біологічному факультеті й на кафедрі фізіології людини і тварин зокрема.

Відділ зв’язків із громадськістю