У межах Жан Моне Модулю “EU PROJECT MANAGEMENT” програми Еразмус+ 20-22 вересня 2018 р. успішно проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу», яка проходила на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Співорганізаторами конференції виступили: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Науково-навчальний комплекс «Економосвіта», ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», ВГО «Українська Асоціація Економістів-Міжнародників», Українська Асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції, ГО «Інститут Транскордонних Ініціатив», Університет національного і світового господарства  (м. Софія, Болгарія), Державна вища школа імені Іоанна Павла ІІ в Бялій-Подлясці  (м. Бяла-Подляска, Республіка Польща).

В триденній конференції прийняли участь понад 50 представників з числа студентства, працівників освіти, науки і фахівців, що залучені до викладання та/або дослідження актуальних аспектів управління проектами Європейського Союзу, а також представники громадських організацій й державного сектору.

З вітальним словом виступила доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Наталія Павліха, яка розкрила особливості виконання Жан Моне Модулю “EU PROJECT MANAGEMENT” програми Еразмус+.  Цікаві аспекти сучасного розвитку просторової організації міжнародної і проектної діяльності в умовах глобалізаційних викликів висвітлив у своїй доповіді доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Олег Ткач. Про ефективність програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» виступила д-р Агнєшка Цибурт з Державної вищої школи імені Іоанна Павла ІІ в Бялій-Подлясці. Цікаві доповіді презентувала делегація з Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (кандидати економічних наук, доценти Максим Серпухов, Оксана Мазоренко, Ірина Волошан). З вітаннями та побажаннями розвитку подальшої наукової і проектної співпраці виступили: доктор економічних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи i міжнародного співробітництва ДВНЗ «Університет банківської справи» Другов Олексій; в. о. Шацького селищного голови, депутат Шацької селищної ради Людмила Цевух.

Під час роботи конференції учасниками розкрито доробок українських та іноземних вчених у сфері управління проектами Європейського Союзу та розвитку теорії міжнародних економічних відносин. Обговорювалися різноманітні питання: здобутки, виклики та перспективи розвитку Європейських студій та єврорегіонального співробітництва; досвід та методики  управління проектами Європейського Союзу; сучасні теорії міжнародних економічних відносин.

Проведення конференції сприяло консолідації інтелектуальних ресурсів у сфері управління проектами Європейського Союзу та поширенню досліджень з проблематики міжнародних економічних відносин серед академічної спільноти України та ширшого загалу.

Наталія Павліха, доктор економічних наук, професор,
керівник Жан Моне Модулю “EU PROJECT MANAGEMENT”
програми Eразмус+