Documents Recognition

Якщо Ви навчалися за кордоном, але плануєте продовжити освіту або працювати за фахом в Україні, Вам знадобиться проходження процедури визнання Ваших документів про освіту (нострифікацію). Тобто встановити відповідність академічних і професійних прав, а також освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України. У результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує свідоцтво, яке підтверджує право власника документів, виданих закладом освіти іншої держави, на продовження освіти або на працевлаштування за фахом в Україні. Хочемо наголосити, що процедура визнання є обов’язковою! Лише пред’явивши Свідоцтво, студент зможе отримали диплом по закінченню навчання та працювати в Україні без проблем! 

If you have studied abroad but are planning to continue your education or work in your specialization area in Ukraine, you need to submit your educational documents for recognition (nostrification). This means establishing the compliance of the academic and professional rights, as well as the educational and qualification levels indicated in foreign educational documents (qualifications) with the national education standards of Ukraine. As a result of the recognition procedure, the holder of foreign educational documents receives a certificate confirming the right to continue his/her education or work in his/her specialization area in Ukraine. Only by presenting the Certificate, the student will be able to receive a diploma upon graduation.