Wschodnia Szkoła Letnia (WSL)

Wschodnia Szkoła Letnia (WSL) przeznaczona jest dla młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Bałkanów, Azji Środkowej i Kaukazu (uczestnicy Szkoły nie mogą pochodzić z Polski). Pełnoprawnymi uczestnikami Szkoły mogą być wyłącznie cudzoziemcy, absolwenci studiów wyższych, prowadzący własne badania naukowe, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. Szkoła ma na celu umożliwienie poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy badawczej, przygotowuje raczej słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 maja 2024 r.

Szkoła odbędzie się w dniach 30 czerwca – 16 lipca 2024 r. w Warszawie.

Zgłoszenia proszę przesłać na adres: wsl.studium@uw.edu.pl

Source: Nabór do Wschodniej Szkoły Letniej – Studium Europy Wschodniej UW